RSS Youtube Facebook

Thứ tư 27/05/2020 12:15 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18

20:18 | 08/04/2019

Ngày 8/4, dưới sự điều hành của các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XIX đã diễn ra nhằm thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 18
Toàn cảnh hội nghị

Qua nghe các báo cáo kết quả công tác quý 1, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2019; Dự thảo báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh...các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ thảo luận tích cực về các nội dung trình tại hội nghị.

Qua tổng hợp đã có trên 60 lượt ý kiến phát biểu thảo luận. Đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý 1, một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019, một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá, làm rõ: nguyên nhân xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018 đạt thấp hơn năm 2017 và có giải pháp cụ thể. Kết quả thu ngân sách của tỉnh trong quý 1 năm 2019 đạt thấp. Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo; cân đối, sớm cấp bổ sung kinh phí thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Về báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số ý kiến đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đánh giá cụ thể kết quả thực hiện sau hơn 1 năm triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Khẩn trương chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Có chủ trương trong việc sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết Trung ương 6 đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để tuyển dụng biên chế cho các cơ quan thiếu biên chế từ nguồn lao động hợp đồng theo Nghị quyết 16; đề nghị việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị cần khảo sát kỹ, đánh giá thận trọng về quy mô dân số, diện tích để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra...

Về phương án giảm phí cho các phương tiện tham gia giao thông qua trạm thu phí Km77+922,5 Quốc lộ 3, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT. Đa số ý kiến nhất trí phương án 2. Có ý kiến đề nghị tăng đầu tư nâng cấp vào đường 37 đoạn đi qua huyện Đại Từ để thu phí, hoặc miễn giảm 100% cho nhân dân trên địa bàn huyện Đại Từ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị BOT làm việc với UBND huyện Phú Lương hoàn thiện công tác sửa chữa đoạn đường từ Sơn Cẩm.

Về báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo thống nhất với các nhà đầu tư về thời gian cụ thể, lộ trình triển khai thực hiện của các dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Giải quyết vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 33 của UBND tỉnh về việc quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án PPP - hợp đồng BOT, BT; các công trình dự án trọng điểm như Khu hành chính huyện Đồng Hỷ. Đề nghị tỉnh làm việc với nhà đầu tư về tiến độ thực hiện Dự án Đô thị hai bên bờ sông Cầu; tạo nguồn lực cho thành phố để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...Đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế thanh toán BT cho nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc Khu du lịch Hồ Núi Cốc. Về các nội dung khác đa số các ý kiến đồng tình với dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự họp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2019, đồng chí Bí thư Tình uỷ nêu rõ: Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung rà soát và làm tốt công tác chuẩn bị thành lập các Tiểu ban chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; quan tâm, chú trọng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục kiện toàn đủ nhân sự ở những nơi có cơ cấu thiếu, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn quy hoạch, điều động, luân chuyển hợp lý, tạo động lực phát triển và chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự thay thế cho nhiệm kỳ sau; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên tại các vùng sâu, vùng xa, trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những nơi chưa có hoặc có ít đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng dự thảo các văn bản liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mùa hè; chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn chỉnh văn bản dự thảo trình tại hội nghị và thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định.

Cùng với Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, cùng ngày, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt cũng được diễn ra để thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ gồm: Công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 3 đồng chí; thực hiện quy trình bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thu Hiền