RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/07/2020 12:04 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại một số đơn vị

17:03 | 23/10/2019

2 tổ công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn thành việc khảo sát công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về đào tạo nghề, kiểm soát an toàn thực phẩm và việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2012 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tại một số hội, sở ngành và địa phương liên quan.

Với công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, tính đến thời điểm 30/6/2019 toàn tỉnh Thái Nguyên có 56 cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm 39 cơ sở công lập và 17 cơ sở ngoài công lập. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cũng gặp phải nhiều tồn tại và hạn chế như việc thiếu nguồn giáo viên cơ hữu, quản lý sau sắp xếp, sáp nhập các trường dạy nghề, nhu cầu đào tạo nghề hạn chế ở nhiều địa phương, quản lý chất lượng giáo trình, giáo án, cho tới việc quản lý hồ sơ dạy nghề chưa chặt chẽ.

Với công tác kiểm soát an tòan vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. Song qua khảo sát cũng cho thấy việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở tuyến xã cũng còn nhiều khó khăn do thiếu nhân lực và công cụ, quản lý giết mổ tập trung, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở các gia trại, kiểm soát ATTP tại các chợ truyền thống, công tác thanh kiểm tra còn nhiều tồn tại.

Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020 gắn với thực hiện Đề án củng cố và phát triển mạng lưới Y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được triển khai đồng bộ ở các cấp, song hiện nay nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ. Hệ thống máy móc được đầu tư chưa phát huy hiệu quả, các vấn đề về hệ thống danh mục thuốc và kỹ thuật, phát triển khám chữa bệnh bằng đông y cũng là những tồn tại được các đại biểu HĐND ghi nhận.

Kết quả của việc khảo sát sẽ là cơ sở để thường trực HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các ngành liên quan trong phiên chất vấn được tổ chức vào ngày 30/10 tới đây.

Nhóm PV