RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 09:00 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo

14:34 | 10/02/2020

Ngày 10-2, Học viện Quốc phòng tổ chức khai giảng các lớp: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 79; Đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương khóa 40; Đào tạo cao cấp ngắn hạn tham mưu tác chiến chiến dịch, chiến lược khóa 17; Cao cấp lý luận chính trị khóa 2 và Hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận khóa 4.

Trung tướng PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc Phòng dự và phát biểu khai giảng.

Dự lễ còn có đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đối với Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 79 các đồng chí sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng của một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”...

hoc vien quoc phong khai giang cac lop dao tao
Trung tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Quân sự địa phương khóa 40 và Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Tham mưu tác chiến chiến dịch – chiến lược, học viên sẽ được nghiên cứu kiến thức cơ bản về phương pháp luận Triết học Mác - Lênin, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực tư duy của người cán bộ chiến dịch - chiến lược trong thời kỳ mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản lý Nhà nước ở nước ta hiện nay; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; công tác Đảng, công tác Chính trị trong quân đội; xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố…

Còn học viên lớp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 2 và Lớp Hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 4 sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lãnh đạo, quản lý; cập nhật đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức hiện đại về khoa học và thực tiễn; trang bị các kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý…Ngoài ra, các học viên cũng được học tập, nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Việt Khoa đề nghị các đồng chí cán bộ, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo, đổi mới đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, tăng cường quản lý, đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy thực chất, học thực chất, thi kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất; các học viên tận dụng thời gian để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học./.

Theo Hà Khánh/QĐND