RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 06:13 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

21:42 | 25/05/2020

Ngày 25/5, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

hoc tap quan triet va trien khai thuc hien cac chi thi cua ban bi thu trung uong dang khoa xii da phat ts toi
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc quán triệt triển khai các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đến sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII được quán triệt triển khai lần này đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đến sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị của tỉnh.

Về kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí yêu cầu các đại biểu nắm rõ những vấn đề mới về công tác cán bộ; đồng thời cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 như: quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc xây dựng, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 41 về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44 về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị. Đồng thời một số kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng tiếp theo của UBND tỉnh; trong đó đáng chú ý là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 4 tháng đầu năm giảm 11,2% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp diện tích gieo trồng các cây hàng năm, diện tích lúa xuân đều đạt và vượt kế hoạch; các địa phương đã chủ động trong công tác tái đàn lợn, khôi phục sản xuất. Do tác động của dịch COVID – 19, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp của lao động trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Căn cứ kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, phản ánh việc tổ chức học tập, quán triệt, nhất là việc triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ở các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị./.

Hồng Hạnh