RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 08/08/2020 13:57 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo”

15:35 | 22/02/2020

Ngày 20/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc hướng dẫn công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo”. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính. Tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban công tác Mặt trận, kế toán khối Mặt trận trên địa bàn toàn tỉnh.

ho i nghi tru c tuye n huo ng da n cong ta c ke toa n quy vi nguo i nghe o
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu về Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại diện Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 103/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” về các nội dung: Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản; mẫu sổ, phương pháp lập sổ; mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp…

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu Trung ương và tại các điểm cầu trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đỗ Nhung