RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 09/08/2020 06:06 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

HĐND tỉnh giám sát việc hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế tại Huyện Phổ Yên.

15:01 | 25/04/2009

Ngày 24/4, Ban VHXH – HĐND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi giám sát việc hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế nhà nước theo Nghị quyết số 24/2007/NQ – HĐND tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn huyện Phổ Yên. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Đình Bàng, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh. Hiện nay huyện Phổ Yên không có trường mầm non công lập với số biên chế cán bộ và giáo viên là 92, số hợp đồng là 323. Tất cả cán bộ,giáo viên hợp đồng mầm non của huyện đều được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. Xác định được tầm quan trọng của việc chăm sóc thế hệ mầm non. Phòng GD-ĐT huyện đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức và hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đồng thời phát huy năng lực sáng tạo chủ động; tích cực của giáo viên. Đến nay số trường chuẩn của huyện là 7/23 đạt 30,5% tổng số trường, số giáo viên đạt chuẩn là 100%. Cùng với những thành tích đạt được huyện vẫn còn những khó khăn nên không tránh khỏi thiếu sót còn tồn tại như: Việc luôn chuyển cán bộ mầm non trong huyện vẫn còn vướng mắc, một số xã vùng xa còn thiếu cán bộ làm công tác tổ chức, quản lý trong các trường. Phân tích vấn đề tại buổi kiểm tra đại diện phòng GD - ĐT và UBND huyện đã trình bầy bất cập trong quá trình triển khai gặp phải là: thiếu chỉ tiêu biên chế cho cán bộ mầm non của huyện, mặt khác kinh phí của huyện không đủ khả năng để tuyển thêm hợp đồng cho cán bộ mầm non ngoài biên chế dù đã có hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐNĐ tỉnh. Kết luận tại buổi kiểm tra Ban VHXH – HĐND tỉnh đã nghi nhận những thành tích mà huyện đạt được đồng thời đề nghị: Phòng GD - ĐT Phổ Yên tiếp tục tham mưu cho UBND huyện làm tốt hơn công tác GD - ĐT đặc biệt là bậc học mầm non. Đề nghị UBND huyện có giải pháp sắp xếp; điều chuyển; bố trí cán bô giáo viên hợp lý không để tình trạng trường mầm non thiếu nhân lực, Các sở: GD- ĐT, Nội vụ; Tài chính tham mưu cho HĐND tỉnh hoàn thiện chính sách và tự chủ động thu; chi cải thiện đời sống giáo viên, tỉnh sẽ cân nhắc cân đối ngân sách hoàn thiện chủ trương không để thiệt thòi cho giáo viên mầm non.

Bá Hoàng