RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 06/06/2020 06:26 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Góp ý vào Dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

17:31 | 25/08/2019

Ngày 24/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì Hội nghị trực tuyến 31 tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở ra để góp ý vào Dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

gop y vao du thao to trinh bao cao tong ket cong tac xay dung dang va thi hanh dieu le dang
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Theo Dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, kết quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện. Trung ương đã ban hành chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế,...cần xem xét cụ thể, thống nhất để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thời gian tới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị đã có gần 20 ý kiến, tập trung đóng góp về bố cục, kết cấu, các nội dung trong Dự thảo tờ trình, báo cáo; những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng; đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2025, đồng thời sửa đổi 1 số nội dung của Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng tình với đánh giá trong dự thảo về công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề nghị Tổ biên soạn tham mưu nghiên cứu bổ sung thêm nội dung về tình hình đảng viên hiện nay. Đối với công tác thi hành Điều lệ Đảng, về mục đích của Đảng, đồng chí đề nghị diễn đạt cụm từ thống nhất với Cương lĩnh là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh"; về họp chi bộ chi ủy cơ sở ở loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng chí có ý kiến giữ nguyên thời gian họp mỗi tháng 1 lần nhằm đảm bảo tốt việc sinh hoạt đảng ở cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề xuất không nên đưa một số nội dung, quy định hướng dẫn quá dài vào Điều lệ Đảng, nên đưa vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời đề nghị Tiểu ban Điều lệ Đảng tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo để trình Bộ Chính trị; bên cạnh đó, các địa phương cũng hoàn chỉnh văn bản đóng góp ý kiến đối với dự thảo sớm gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp./.

Tin, ảnh: Minh Thúy