RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 29/05/2020 08:03 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Giữ gìn những nét đẹp trong tín ngưỡng thờ Mẫu

15:24 | 21/02/2019

Từ thế kỷ 16, việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân Việt Nam. Ngày 1/12/2016, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Tại Thái Nguyên, giống như nhiều loại hình văn hóa truyền thống khác, việc thực hành các nghi lễ trong tín ngưỡng thờ mẫu cũng được nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh gìn giữ và phát huy. Để hiểu hơn về tín ngưỡng thờ Mẫu, phóng viên Thainguyentv.vn đã có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên.

Thu Hương - Văn Minh