RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 15:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng

08:15 | 02/06/2020

Ngày 1/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong tháng 5 năm 2020, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Trong đó, đã hoàn thành việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành TƯ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Cơ bản hoàn thành 10 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề án trình cấp ủy các cấp; công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy... tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được ngành triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở ở một số địa phương còn hạn chế; quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ cần được cải tiến; việc tham mưu các văn bản tại một số nơi còn hình thức...

giao ban cong tac to chuc xay dung dang

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng điểm cầu Thái Nguyên

Đối với tỉnh Thái Nguyên, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu và triển khai hiệu quả Nghị quyết TW 6, sắp xếp 100% huyện, thành phố, thị xã thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; giảm được 95 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể; thực hiện sáp nhập 1.294 xóm, giảm 696 xóm, tổ dân phố; sáp nhập 3 xã, 1 phường, thành lập mới 2 xã. Cùng với đó, Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; triển khai kịp thời các chỉ thị, kế hoạch của các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch Covid-19 để phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các cấp có những giải pháp kịp thời; tập trung tham mưu, lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 - BCH TƯ Đảng khoá XII; chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hồng Hạnh