RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/07/2020 08:21 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 5 tháng đầu năm 2020

21:43 | 26/05/2020

Ngày 26/5, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban  Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

giao ban cong tac kiem tra giam sat 5 thang dau nam 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy giám sát 11 tổ chức đảng, kiểm tra 60 tổ chức đảng và trên 50 đảng viên, với những nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được chú trọng thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời giải quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh một số khó khăn, vướng mắc; qua đó, kiến nghị, đề xuất, đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng./.

Minh Thúy