RSS Youtube Facebook

Thứ hai 22/10/2018 16:50 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Giao ban báo chí, xuất bản toàn quân quý III – năm 2017

13:29 | 28/10/2017

 Sáng 28-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tháng 10 và quý III - 2017, định hướng tuyên truyền quý IV - năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản trong quân đội và đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí ngoài quân đội thường trú tại TP Hồ Chí Minh.

giao ban ba o chi xua t ba n toa n quan quy iii nam 2017

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, báo chí, xuất bản quân đội đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, đời sống cán bộ, chiến sĩ, sự kiện trong nước, quốc tế, tuyên truyền sâu đậm, có nhiều chuyên mục mới, sinh động, có tính giáo dục, tính chiến đấu, định hướng cao về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; vấn đề tinh giản biên chế, pháp luật Nhà nước; nhiệm vụ quân sự quốc phòng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; đối ngoại quốc phòng... Báo chí, xuất bản quân đội cũng kịp thời phản ánh thông tin những ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai bão lũ và tinh thần cả nước ủng hộ đồng bào vùng lũ, qua đó khắc họa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sát cánh cùng nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình. Đặc biệt, trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, báo chí, xuất bản quân đội có nhiều bài viết sắc sảo đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị…

giao ban ba o chi xua t ba n toa n quan quy iii nam 2017
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận các ý kiến tâm huyết phát biểu tại hội nghị, đồng thời biểu dương các cơ quan báo chí, xuất bản quân đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trong quý IV – 2017, báo chí, xuất bản quân đội cần phối hợp tốt giữa các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền hướng về cơ sở, phục vụ chiến sĩ, người dân. Báo chí tập trung tuyên truyền sâu đậm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các kết luận hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trọng tâm là vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động Công tác Đảng,Công tác Chính trị, xây dựng cơ sở chính trị địa phương; phòng, chống “Diễn biến hòa bình”… Báo chí cũng cần phản ánh nhanh, chính xác các hoạt động, sự kiện, phát hiện vấn đề bất cập, vướng mắc, vấn đề mới, nhân rộng điển hình, khắc phục tuyên truyền một chiều, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận, xây dựng niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận cao xã hội, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Theo Báo Quân đội Nhân dân