RSS Youtube Facebook

Thứ ba 25/02/2020 13:49 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

07:51 | 04/08/2019

Ngày 2/8, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Khối Thi đua các cơ quan Đảng đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 của Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; 100% đơn vị trong Khối đã phát động phong trào thi đua, xây dựng giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và đạt được một số kết quả nhất định.

Phát biểu chỉ đạo tại hôi nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: từ nay đến cuối năm, Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền về gương "người tốt, việc tốt", các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả…/.

Quỳnh Hoa