RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 16:18 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đồng Hỷ: Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng

16:32 | 25/05/2020

Năm 2020, huyện Đồng Hỷ phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Đồng Hỷ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động đưa các mô hình mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

dong hy phan dau gia tri san xuat nong lam nghiep thuy san dat tren 1000 ty dong da ps ts trua
11 xã của huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2020, huyện Đồng Hỷ phấn đấu giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.000 tỷ đồng; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng; sản lượng lương thực, cây có hạt đạt 40.000 tấn; diện tích trồng mới, trồng thay thế chè là 150ha; diện tích trồng rừng 1.000 ha; nâng độ che phủ rừng lên 47%. Phấn đấu xây dựng xã Minh Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Hợp Tiến, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 11 xã.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Đồng Hỷ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động đưa các mô hình mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các ban, ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Thế Toàn