RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 06:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các Ban Xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

22:42 | 28/05/2020

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình địa phương để có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc một cách cụ thể, phù hợp, sát với thực tiễn trong thời gian tới, ngày 28/5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

dong chi bi thu tinh uy lam viec voi cac ban xay dung dang va van phong tinh uy em da sua theo ban phat song
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với các ban Xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Báo cáo cho thấy, thời gian qua, các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, góp phần quan trọng vào những thành tích nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.

Trong công tác tuyên giáo, đã tham gia đắc lực vào quá trình xây dựng văn kiện báo cáo chính trị phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cũng như các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm đến các hoạt động thông tin báo chí, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội để tham mưu các giải pháp phù hợp; tích cực tham gia nghiên cứu, biên soạn và giáo dục về lịch sử đảng cũng như phát hành các ấn phẩm để hướng dẫn các chi bộ cơ sở về công tác đảng.

Ban Tổ chức đã thực hiện tham mưu tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, xây dựng các đề án nhằm nâng cao chất lượng cơ sở đảng; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức cũng như quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và đánh giá chất lượng cán bộ. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị và sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương Đảng khóa XII cũng như chấp hành nghiêm các quy định về công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Ban Dân vận đã tham mưu và phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh từ cơ sở; tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là phòng, chống đại dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Trong công tác kiểm tra, kịp thời tham mưu về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hàng năm cũng như giám sát chuyên đề; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với Đảng viên và thi hành kỷ luật các trường hợp vi phạm, trên cơ sở đó làm tốt công tác răn đe, cảnh báo, chấn chỉnh các tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm các quy định của đảng; kịp thời phối hợp xử lý các đơn thư của công dân.

Đối với công tác nội chính, đã chủ động tham mưu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương cũng như theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc thuộc khối cơ quan nội chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư; kịp thời ban hành chương trình công tác phòng chống tham nhũng cũng như rà soát các kết luận thanh tra của kiểm toán nhà nước; hoàn thành tốt hoạt động giám sát về thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị, địa phương.

Đối với công tác văn phòng, đã tham mưu chuẩn bị tốt việc tổ chức các hội nghị quan trọng của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt các nội dung tài liệu để phục vụ các hội nghị quan trọng của Tỉnh ủy cũng như các bài phát biểu, báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước; tích cực tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản do văn phòng Tỉnh ủy quản lý.

Trên cơ sở báo cáo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian qua đã hỗ trợ đắc lực cho Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ, ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong chỉ đạo điều hành công việc. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, công tác Dân vận cần phối hợp với khối cơ quan hành pháp và cơ quan chính quyền để tập trung xem xét, giải quyết các vụ việc kéo dài; nâng cao chất lượng báo cáo với các số liệu, dẫn chứng cụ thể để nâng cao trách nhiệm và sự chấn chỉnh kịp thời của các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt tình hình xã hội, các điểm nóng để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp trên giải quyết; đẩy mạnh dân vận khéo, dân vận chính quyền, tiếp thu ý kiến người dân để phục vụ công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các ban để thực hiện tốt công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; sớm hoàn thành kế hoạch quy trình nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng như các đề án nhân sự quan trọng của tỉnh; tiếp tục tham mưu kiện toàn, sắp xếp, tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo tăng cường tham mưu công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp cũng như hoạt động hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong nhân dân cũng như việc trục lợi từ chính sách nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về các kết quả phát triển kinh tế xã hội, việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đổi mới công tác tuyên truyền để hoạt động này thực sự đi vào lòng dân.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Nội chính phối hợp cùng các cơ quan khối nội chính để xử lý các vụ việc một cách kịp thời; đặc biệt quan tâm đến việc tiếp công dân của cấp ủy các cấp, đồng thời thực hiện giám sát việc tiếp công dân ở cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác cải cách tư pháp và tiếp nhận, xử lý các đơn thư của công dân; sắp xếp, tổ chức các buổi tiếp và đối thoại với công dân của Bí thư Tỉnh ủy; tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung thực hiện công tác kiểm tra cũng như phối hợp thẩm tra tư cách đại biểu để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đảm bảo phát hiện đúng, kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy; tiến hành rà soát các chương trình kiểm tra, giám sát để tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy quan tâm cải tiến, đổi mới và ứng dụng công nghệ thông để phục vụ tốt cho hoạt động của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các ban xây dựng đảng; giao lưu, học tập kinh nghiệm của các đơn vị văn phòng khác để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo các điều kiện làm việc cho lãnh đạo tỉnh; tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị để góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Thanh