RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 05/07/2020 01:08 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Điểm sự kiện tuần từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2019

22:13 | 30/06/2019

Tuần qua, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội...diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để giúp Quý độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đó.

* Ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

diem su kien tuan tu ngay 246 den ngay 3062019
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông quan nội dung được quán triệt, các đại biểu phải kết hợp với nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ nhanh chóng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Chủ động xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá các nội dung Hội nghị vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, tạo niềm tin, sự thống nhất trong hành động, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh và phát huy phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

* Ngày 26/6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã chủ trì cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh sẽ sắp xếp lại 04 đơn vị xã, phường có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định (bao gồm 02 xã, phường của thành phố Sông Công và 02 xã của huyện Định Hóa). Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đều thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Thành phố Sông Công và huyện Định Hóa đã xây dựng xong đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương để báo cáo UBND tỉnh. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cũng được UBND các xã, phường thực hiện đúng lộ trình. Trong tháng 7, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến của cử tri và trình HĐND các cấp xem xét, thông qua.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương bám sát Kế hoạch của tỉnh và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ thời gian; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

* Cũng trong ngày 26/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

diem su kien tuan tu ngay 246 den ngay 3062019
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Quốc Hữu.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 1/7/2019, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Hữu. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc điều động, bổ nhiệm cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, đồng thời nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Văn phòng Tỉnh ủy nói chung và người đứng đầu cơ quan này nói riêng trong công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Hữu nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng tập thể cán bộ, công chức văn phòng Tỉnh ủy chung sức, đồng lòng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện tốt 5 nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực thi công việc.

* Ngày 26/6, Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 6 năm 2019.

Theo báo cáo trong tháng qua: Các cộng tác viên dư luận xã hội thuộc các địa phương, ngành, lĩnh vực trong toàn tỉnh đã phản ánh nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Các cộng tác viên dư luận cũng đã bổ sung, cung cấp thêm thông tin, trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà nhân dân đang quan tâm và mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt thông tin một cách đầy đủ nhất về tình hình dư luận xã hội của tỉnh hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những phản ánh kịp thời của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian qua. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện sớm báo cáo

* Ngày 26/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giám sát đối với UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 và Nghị quyết số 12 ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh 146 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết xong 19 ý kiến, 95 ý kiến đang giải quyết và 32 ý kiến đã giải trình, thông tin với cử tri.

Thông qua giám sát, HĐND tỉnh đánh giá: nhìn chung, UBND tỉnh đã nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác phối hợp giữa các ngành với UBND cấp huyện được thực hiện khá tốt. Một số ý kiến, kiến nghị được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhanh, dứt điểm, được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri giải quyết vẫn còn chậm; một số ý kiến đang trong quá trình giải quyết còn nhiều; một số nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm và thực tiễn triển khai...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; có lộ trình, tiến độ giải quyết rõ ràng, đặc biệt là nhóm ý kiến đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kết quả giải quyết các vấn đề cử tri nêu.

* Ngày 24/6, Đoàn đại biểu tỉnh Gyeongsangbukdo (Hàn Quốc) do Tỉnh trưởng Ngài Lee Cheol Woo, làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên.

diem su kien tuan tu ngay 246 den ngay 3062019

Tại buổi làm việc, ngài Lee Cheol Woo- tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsanbuk bày tỏ niềm vinh hạnh có mặt tại Thái Nguyên để cùng thảo luận các vấn đề nhằm nâng tầm quan hệ đối tác giữa hai địa phương với những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng và nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu tỉnh Gyeongsanbuk- do (Hàn Quốc) đến với Thái Nguyên. Trong hơn 1 thập kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thái Nguyên và Gyeongsanbuk liên tục có những bước phát triển, những đoàn đại biểu của hai tỉnh thăm viếng lẫn nhau góp phần gia tăng mối quan hệ và sự hiểu biết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, người đứng đầu chính quyền hai tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsanbuk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung: Mở rộng hợp tác giao lưu tương hỗ về nhân lực, vật chất theo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi; triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế; hai bên cùng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân triển khai, mở rộng các dự án đầu tư tại 2 địa phương; tích cực xúc tiến các hoạt động trao đổi, hợp tác về du lịch; tổ chức các sự kiện, hội thảo, tích cực thúc đẩy giao lưu thanh thiếu niên.

Hoài Thanh tổng hợp