RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 21/10/2018 20:09 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Địa ngục thách thức giới hạn chịu đựng của các loại máy bay

15:18 | 15/11/2017

McKinley có diện tích hơn 5.000 m2, là cơ sở thử nghiệm khả năng chống chịu của nhiều loại phương tiện trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.