RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/07/2020 00:23 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ quản lý các cấp

22:08 | 05/06/2020

Một trong những chỉ tiêu mà Đề án số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” là phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mỗi huyện, thành, thị có trên 20% cán bộ luân chuyển từ cấp huyện về làm cán bộ chủ chốt cấp xã và ngược lại.

day manh luan chuyen can bo quan ly cac cap da ps

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mỗi huyện, thành, thị có trên 20% cán bộ luân chuyển từ cấp huyện về làm cán bộ chủ chốt cấp xã và ngược lại.

Sau hơn 4 năm thực hiện Đề án, cấp ủy các cấp đã luân chuyển 187 lượt cán bộ, trong đó cấp huyện có 169 lượt, cán bộ cấp huyện, thành, thị luân chuyển về làm cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn là 64 lượt, bằng 38,3%; cán bộ xã, phường, thị trấn luân chuyển về huyện là 19 lượt; luân chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác là 5 lượt và luân chuyển từ phòng, ban này sang phòng, ban khác là 81 lượt, vượt chỉ tiêu Đề án. Riêng thành phố Thái Nguyên có trên 40% số cán bộ luân chuyển về các xã, phường.

Việc luân chuyển đã gắn với quy hoạch cán bộ ở từng cấp. Đối tượng luân chuyển là cán bộ đương nhiệm và dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy quản lý, được đào tạo cơ bản. Hiện nay, các huyện, thành, thị đang tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý gắn với việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp./.

Trần Trang