RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/02/2019 08:56 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

15:18 | 21/12/2017

Ngày 21/12, Ban điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2 năm (2016 và 2017),  triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì hội nghị.

danh gia ket qua thuc hien chuong trinh nuoc sach va ve sinh moi truong nong thon
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Trong 2 năm vừa qua, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Theo đó, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 89%, với sử dụng nước đạt quy chuẩn 2 là 65%. Sau 2 năm triển khai, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 69%, tăng 4%, tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh tăng 5%, trường học có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 94%, tăng 4%, các công trình đầu tư đều đảm bảo về chất lượng, yêu cầu, tuân thủ đúng quy định; đã kêu gọi được nhiều tổ chức nước ngoài tham gia đầu tư vốn vào chương trình; đặc biệt thông qua các hoạt động truyền thông đã giúp nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh…

Phấn đấu năm 2018 tăng thêm 2% so với năm 2017 tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng 3%, tăng thêm 2% tỷ lệ trường học có công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tham mưu với Sở NN và PTNT trình UBND tỉnh kế hoạch đánh giá hiệu quả của các công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; các huyện, thành phố, thị xã có đề xuất giải pháp sửa chữa, quản lý các công trình. Đối với các công trình xây dựng mới năm 2018, cần phải xác định được tính cấp thiết, hiệu quả và trách nhiệm quản lý sau xây dựng thì mới đầu tư; các ngành tài chính và kế hoạch đầu tư có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí cho các công trình; kiện toàn lại và xác định nhiệm vụ của từng người trong Ban điều hành Chương trình; đánh giá lại hiệu quả, và có những giải pháp với những tồn tại trong quản lý sau xây dựng đối với các công trình.

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018