RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/11/2019 05:12 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

07:28 | 25/06/2019

Ngày 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

dang uy quan su tinh tong ket cong tac xay dung dang nhiem ky 2015 2020
Toàn cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận trong toàn LLVT tỉnh có chuyển biến tích cực; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ và LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết đổi mới cơ chế quản lý tài chính (2019 – 2025) và những năm tiếp theo./.

CTV Đức Thúy/Bộ CHQS tỉnh