RSS Youtube Facebook

Thứ năm 20/06/2019 07:18 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2019

16:15 | 10/01/2019

Ngày 10/1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

dang bo van phong tinh uy trien khai nhiem vu nam 2019
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 63 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Năm 2018, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo các chi bộ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu và phục vụ có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, trong công tác văn phòng, đã tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn tập phòng thủ tỉnh...Trong năm, Đảng bộ cũng làm tốt việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên; quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…Kết quả, 100% đảng viên của Đàng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018.

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy cấp trên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua năm 2018 cũng đã được trao tặng Giấy khen./.

Hà Linh