RSS Youtube Facebook

Thứ hai 24/02/2020 22:15 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2019

16:13 | 06/10/2019

Ngày 4/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 22 triển khai nhiệm vụ công tác quý IV và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Thực hiện chương trình công tác năm với phương châm “công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị là căn bản, công tác xây dựng Đảng là toàn diện”, trong 9 tháng qua, Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện các mặt công tác, hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: hoàn thành việc nghiên cứu, cập nhật và bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ Khối 65 năm; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; hoàn thành việc tiếp nhận 11 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp và trên 1.300 đảng viên chuyển về sinh hoạt; hướng dẫn triển khai kế hoạch Đại hội Đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XV.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên, tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Tại Hội nghị cũng đã cho ý kiến thống qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Thu Trà