RSS Youtube Facebook

Thứ ba 26/05/2020 18:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đảm bảo tốt công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật

22:27 | 16/05/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Phòng Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã  đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

dam bao tot cong tac quan ly vu khi trang bi ky thuat da ps
Hoạt động kiểm tra khí tài quân sự

Những buổi kiểm tra thường xuyên của Đảng ủy cấp trên nhằm chỉ ra những tồn tại trong việc niêm cất, tiếp nhận, quản lý, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật - đạn dược, để từ đó Cấp ủy, cán bộ, đảng viên Chi bộ Đại đội 29 thuộc Đảng bộ Phòng Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự tỉnh điều chỉnh, thực hiện hiệu quả những nội dung xuyên suốt mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Từ việc nhận thức rõ được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, thông qua những việc làm cụ thể gắn với các cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do cấp trên phát động hằng năm, Chi bộ Đại đội 29 luôn được suy tôn là một trong những đơn vị lá cờ đầu của các phong trào thi đua trong LLVT địa phương. Đại úy Nguyễn Đức Hòa, Phó Bí thư Chi bộ Đại đội 29, Đảng bộ phòng Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Tôi thường xuyên kiểm tra tỉ mỉ, từng loại trang bị, vũ khí kỹ thuật, chú trọng công tác an toàn” .

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Xe máy đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; chủ động tham mưu cho Đảng ủy Phòng Kỹ thuật những biện pháp giải quyết hiệu quả, với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong các nhiệm vụ huấn luyện, nhiệm vụ thường xuyên cũng như sẵn sàng chiến đấu, qua đó đã tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian sửa chữa, bảo đảm an toàn lao động, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ Ban xe máy, Đảng bộ phòng Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Hàng năm, 100% Đảng viên trong Chi bộ đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên”.

dam bao tot cong tac quan ly vu khi trang bi ky thuat da ps

Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh về công tác bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đối với các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, chất là việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng tập thể phòng vững mạnh toàn diện luôn được Đảng ủy Phòng Kỹ thuật chú trọng quan tâm và đạt chất lượng cao. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên luôn được Đảng ủy chú trọng quan tâm. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên luôn được nâng lên rõ rệt. 100% các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Phòng kỹ thuật 5 năm liền đạt vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Ngọc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Phòng Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Đảng ủy phòng kỹ thuật tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông ”.

Với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết được thông qua với 3 khâu đột phá, trong đó lấy việc đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ các cấp. Đây sẽ là cơ sở đề Đảng bộ, Cơ quan Phòng Kỹ thuật quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Anh Tuấn

Từ khóa: