RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/07/2020 17:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đài PTTH Thái Nguyên ra mắt chuyên mục mới: Đại biểu Quốc hội và HĐND với cử tri

17:28 | 23/03/2009

Thực hiện chủ trương của tỉnh nhằm đáp ứng công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là cầu nối giữa các Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh với nhân dân, sau một thời gian phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực chuẩn bị, ngày 23-3-2009 Đài PT-TH Thái Nguyên bắt đầu phát sóng số đầu tiên chuyên mục “Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với cử tri” trên sóng truyền hình.

>Video: Đại biểu Quốc hội và HĐND với cử tri (Số 1 ngày 23-3-2009)

Chiều ngày 23-3-2009 khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho ra mắt chuyên mục đã hoàn tất. (Ảnh: D.H)


Đây là chuyên mục mới, khác với những chương trình tuyên truyền đã có. Chuyên mục này sẽ thông tin rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết và đóng góp tích cực vào việc xây dựng, chỉnh sửa các dự án luật góp phần đưa các bộ luật sát thực với cuộc sống khi được ban hành.


Chuyên mục cũng sẽ thông tin về các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân để nhân dân biết, qua đó giám sát các hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.


Đây cũng là kênh thông tin, là cầu nối để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng về những quyền lợi chính đáng của nhân dân tới các cấp chính quyền cũng như lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần xây dựng đất nước theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,do dân và vì dân. Chuyên mục cùng được phát trên sóng phát thanh.

Trước đó đài PT-TH Thái Nguyên đã mở chuyên mục “Đại biểu với cử tri” trên trang thông tin điện tử của Đài với nhiều nội dung và cùng mục đích truyền như chuyên mục phát thanh, truyền hình.

Duy Hưng