RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 06:09 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

21:31 | 29/05/2020

Ngày 28/5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

dai hoi dang bo bao hiem xa hoi tinh thai nguyen lan thu v
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao hàng năm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xuân Tú