RSS Youtube Facebook

Thứ năm 13/08/2020 15:57 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

22:00 | 29/07/2020

Ngày 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các Anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và 245 đại biểu đại diện cho 5.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

dai hoi dai bieu dang bo huyen phu luong lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trước khi tiến hành các nội dung của phiên làm việc chính thức, việc đón tiếp đại biểu về dự Đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả đại hội phiên trù bị; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, huyện Phú Lương đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra: Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân hàng năm 4,2%; đến năm 2020, toàn huyện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách cân đối hàng năm trên địa bàn đạt 120% trở lên kế hoạch tỉnh giao; mỗi năm tạo việc làm mới cho gần 2.200 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 2,61%; hàng năm có 91.5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, hàng năm kết nạp đảng viên đạt 3.56% so với tổng số Đảng viên.

Các đại biểu dự đại hội đều thể hiện niềm vinh dự và trách nhiệm đóng góp vào chương trình đại hội. Vui mừng về những kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, mỗi người càng tin tưởng về chặng đường phía trước. Đại biểu Vũ Thị Bích Thùy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương cho biết: "Chúng tôi rất kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sẽ quan tâm hơn nữa tới việc củng cố vững chắc hơn những tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Phú Lương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nói riêng". Còn đại biểu Trần Văn Độ, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Đô, huyện Phú Lương chia sẻ: "Tôi kỳ vọng những đồng chí lãnh đạo được bầu trong kỳ này thể tốt vai trò, trách nhiệm của mình đưa Phú Lương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội". .

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã tiến hành thảo luận về mục tiêu tổng quát, các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; phấn đấu xây dựng huyện Phú Lương phát triển nhanh, bền vững, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu và chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Phú Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: "Đảng bộ cần đánh giá đúng thực trạng, tình hình, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, lựa chọn các khâu đột phá về các vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Ngay sau khi đại hội kết thúc, cần ban hành chương trình hành động, xây dựng các đề án, kế hoạch tập trung nguồn lực thể hiện nghị quyết mà đại hội vừa thảo luận và thông qua. Đề nghị các đồng chí tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương về vị trí địa lý, về tài nguyên khoáng sản và kết hợp thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, chú trọng tập trung và chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề cho lao động địa phương, nhất là lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách với người có công, đối với đồng bảo dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững" .

dai hoi dai bieu dang bo huyen phu luong lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên chính thức, các đại biểu cũng tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; thực hiện các bước bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng tiến hành họp phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng./.

Phương Thảo