RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 09/08/2020 18:42 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Quân khu 1 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21:33 | 10/07/2020

Ngày 9/7, Đảng bộ Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

dai hoi dai bieu dang bo bo tham muu quan khu 1 lan thu xx nhiem ky 2020 2025 da ps
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối về chính trị. Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ Tham mưu Quân khu 1 tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nắm vững tình hình; nghiên cứu, phân tích, đánh giá chính xác và tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp đúng, trúng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

CTV Bùi Hiệp/TH Quân khu 1