RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/11/2019 05:23 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đại Từ lần thứ III, năm 2019

22:23 | 14/06/2019

Ngày 14/6, huyện Đại Từ đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có trên 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Đại hội.

Huyện Đại Từ hiện có 33 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 32%. Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong những năm qua, cùng với việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2018 là trên 100 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên 27 tỷ đồng; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giai đoạn 2014-2017 là trên 14,5 tỷ đồng với trên 4.500 hộ dân được hưởng lợi…

Từ các nguồn vốn chính sách, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của huyện được từng bước phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 12,27% trong năm 2017 xuống còn 6,4% vào năm 2018. Trong giai đoạn 2019 – 2014 huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, đồng thời thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số…..

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Từ thời gian qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các dân tộc thiểu số. Đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án về công tác dân tộc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2019 – 2024 đồng chí đề nghị huyện cần gắn liền với thực tiễn tại địa phương để tiếp tục cụ thể hóa các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chính sách đối với các dân tộc thiểu số, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và các ngành, địa phương. Đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội các Dân tộc thiểu cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh