RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 15/12/2018 22:58 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần thép Việt Ý

15:31 | 10/03/2018

      Ngày 9/3, Công ty Cổ phần thép Việt Ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhằm  đánh giá hoạt động của Công ty năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018.

dai hoi co dong cong ty co phan thep viet y 50330
Tại Đại hội, Hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Yoichi Hoshino, Tổng Giám đốc của Thép Kyeoi Việt Nam vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thép Việt Ý nhiệm kỳ 2016-2020.

Năm 2017, khi Tập đoàn Kyoei Steel trở thành cổ đông chiến lược sở hữu 20% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần thép Việt Ý. Công ty đã sản xuất được gần 452.370 tấn phôi thép, tăng 75% so với năm 2016. Lượng thép tự sản xuất đạt trên 301.200 tấn, tăng 3%. Doanh thu thuần đạt 6.105 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2016.

Tại Đại hội Hội đồng quản trị đã thông qua các báo cáo, tờ trình như: báo cáo tài chính 2017, phương án phấn phối lợi nhuận, chi trả cổ tức... việc giao dịch cổ phiếu VIS trên 25% không phải chào mua công khai, hợp đồng giao dịch với các bên liên quan, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

Năm 2018 Việt Ý đặt mục tiêu sản xuất phôi thép đạt 500.000 tấn, tăng 9% so với năm 2017; lượng thép tự sản xuất ước đạt 320.000 tấn; doanh thu đạt 7.093 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 90,4 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2017. Cũng tại Đại hội, Hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Yoichi Hoshino, Tổng Giám đốc của Thép Kyeoi Việt Nam vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thép Việt Ý nhiệm kỳ 2016-2020.

Tin, ảnh: Bùi Thế