RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 06:53 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại học Thái Nguyên: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

21:26 | 29/05/2020

Ngày 28/5, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

dai hoc thai nguyen hoi nghi dien hinh tien tien giai doan 2015 2020
Hội nghị điển hình tiên tiến - Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025

Trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã mở mới 28 ngành học ở bậc đại học, 17 chuyên ngành thạc sĩ; quy mô đào tạo đại học, cao đẳng đạt bình quân 55.000 HSSV. Đại học Thái Nguyên hiện xếp thứ 9/35 trường được xếp hạng về chỉ số nghiên cứu. Đại học Thái Nguyên đã huy động được 3,44 triệu đô la Mỹ từ nguồn hợp tác quốc tế cho các hoạt động KHCN; 100 tỷ đồng thuộc chương trình hợp tác với UBND tỉnh Thái Nguyên; thu được hơn 200 tỷ đồng từ các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ… Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong giai đoạn 2020-2025, Đại học Thái Nguyên tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tạo ra một bước chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục - đào tạo, hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, phát triển Đại học Thái Nguyên theo hướng tự chủ, trở thành trung tâm đào tạo và khoa học chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Trương Hiếu