RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 20:47 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội Chi bộ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017- 2020

23:23 | 17/03/2020

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2020- 2022 được xác định và triển khai tại Đại hội Chi bộ Khoa Hồi sức tích cực chống độc nhiệm kỳ 2017- 2020, đây là Chi bộ được Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

da i ho i chi bo khoa ho i su c ti ch cu c cho ng do c be nh vie n trung uong tha i nguyen nhie m ky 2017 2020
Toàn cảnh Đại hội.

Chi bộ Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện có 15 đảng viên, nhiệm kỳ 2017- 2020 chi bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của ngành, đơn vị. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ y tế. Bên cạnh đó, chi bộ cũng thực hiện có hiệu quả phong trào đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, duy trì mối quan hệ đoàn kết, phát huy dân chủ, công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên. Đại hội cũng xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2022 trong đó chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ; thực hiện có hiệu quả việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết của Đảng.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy Chi bộ Hồi sức tích cực chống độc nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 3 đồng chí, đồng thời bầu ra 5 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Phương Thảo