RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 06/06/2020 10:52 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Cục Chính trị (Quân chủng PK-KQ) tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ an ninh

14:09 | 08/08/2016

Sáng 8-8, tại Đà Nẵng, Cục Chính trị (Quân chủng Phòng không - Không quân – PK-KQ) đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ an ninh năm 2016 cho 96 đồng chí là Trưởng ban, Trợ lý, cán bộ làm công tác Bảo vệ an ninh trong toàn Quân chủng.

Quang cảnh buổi khai mạc hội nghị tập huấn.

Mục đích của đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật một số kiến thức về Công tác Bảo vệ an ninh trong tình hình mới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân chủng PK-KQ quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng là dịp để rút kinh nghiệm, khắc phục một số hạn chế trong triển khai thực hiện nghiệp vụ Bảo vệ an ninh cũng như nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Ngành Bảo vệ An ninh.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được quán triệt, trao đổi, nghiên cứu học tập: Những nội dung trọng tâm có liên quan đến công tác Bảo vệ an ninh trong Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; nội dung cơ bản của Công tác Bảo vệ an ninh trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; nội dung, biện pháp công tác Bảo vệ an ninh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, một số giải pháp chính trong quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và máy tính, vật mang tin điện tử trong tình hình hiện nay; triển khai biện pháp nghiệp vụ đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình đơn vị, địa bàn trong tình hình mới; một số nội dung về công tác báo cáo, công tác kế hoạch Ngành Bảo vệ an ninh, công tác nắm và báo cáo bản tin trinh sát.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Bảo vệ an ninh sẽ bế mạc vào ngày 11-8.

Theo QĐND