RSS Youtube Facebook

Thứ năm 04/06/2020 18:06 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công: Làm tốt công tác phát triển đảng viên

15:40 | 19/03/2019

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội ở Thành phố Sông Công đã coi trọng và thực hiện khá hiệu quả các giải pháp phát triển đảng viên. Vì vậy, công tác phát triển đảng của Đảng bộ Thành phố thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực, rõ nhất là ở một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công là một minh chứng điển hình.

Những buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công; các nội dung sinh hoạt Chi, Đảng bộ đều gắn với nhiệm vụ cụ thể trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội. Tại đây, tinh thần dân chủ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên luôn được phát huy.

cong ty tnhh mtv diesel song cong lam tot cong tac phat trien dang vien

Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công là một trong những đơn vị làm tốt công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Thành phố Sông Công

Với thuận lợi đa số lao động trẻ có trình độ chuyên môn, Đảng bộ Công ty luôn coi công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ quan trọng. Từ đó đề ra và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp như: quán triệt tới các Chi bộ, đoàn thể và đảng viên về tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng; định hướng, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động những phong trào thi đua thiết thực; tích cực tuyên truyền, vận động để người lao động có thức phấn đấu trở thành đảng viên; ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm những người trẻ tuổi có năng lực và là đảng viên.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty nói "Xác định việc bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên thanh niên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, thúc đẩy hoạt động của 22 phòng, ban, phân xưởng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, theo đó, từ các phong trào thi đua do Đoàn Công ty phát động như: Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường… các đoàn viên thanh niên có môi trường phấn đấu, rèn luyện lành mạnh để phát huy khả năng sáng tạo và sức trẻ. Cũng từ đó, các Chi bộ, tổ chức Đoàn phát hiện, giới thiệu và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kếp nạp vào Đảng. Số lượng đảng viên trong lứa tuổi Đoàn ngày càng tăng tỷ lệ thuận với chất lượng được nâng lên…” .

cong ty tnhh mtv diesel song cong lam tot cong tac phat trien dang vien
Lực lượng đảng viên trẻ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua

Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 256 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Nhiệm kỳ trước, toàn Đảng bộ kết nạp được 52 đảng viên, vượt chỉ tiêu 16 người. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đặt chỉ tiêu phấn đấu kết nạp 40 đảng viên mới, nhưng đến nay đã vượt chỉ tiêu. Thêm đảng viên, thêm sức mạnh cho Đảng, điều đó đã được chứng minh ở việc, Đảng bộ Công ty liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạn; các Chi bộ đã chỉ đạo tốt các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần để hàng năm giá trị tổng sản lượng bình quân của Công ty tăng từ 15-20%; bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động là gần 13 triệu đồng/người/tháng…

Anh Lê Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn Xưởng Cơ khí 2 chia sẻ “Tôi rất vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là môi trường rất tốt để chúng tôi rèn luyện, trưởng thành trong quá trình làm việc, rèn luyện và phấn đấu sau này”.

Để đạt được những kết quả nêu trên "Lãnh đạo công tác tư tưởng, phải đi trước. Cấp ủy phải có biện pháp phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị chủ chốt, phải làm cho đảng viên hiểu đúng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp", Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phụ trách công tác Đảng Công ty khẳng định.

Xác định phát triển đảng trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, trong giai đoạn tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân về công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên; góp phần bổ sung nguồn sinh lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trên địa bàn. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, Nghị quyết mà Đảng bộ Thành phố Sông Công đã đề ra trong nhiệm kỳ qua./.

Bài, ảnh: Thu Hương