RSS Youtube Facebook

Thứ ba 26/05/2020 09:17 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

17:38 | 20/04/2019

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với chủ đề “Từ tài nguyên chiến lược Việt Nam đến vật liệu công nghệ cao toàn cầu”.

Ba dấu ấn được các cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá là đã có những thành tựu xuất sắc trong năm 2018 đó là: từ tháng 8 năm 2018, đã hoàn tất việc sở hữu 100% Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C.Starck. Với việc sở hữu 100% nhà máy chế biến Hóa chất Vonfram, Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C.Starck đã được đổi tên thành Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”), đặt lại nhãn hiệu sản phẩm là Vonfram Masan. Trong năm qua, cũng đánh dấu sự tăng trưởng về sản lượng các dòng sản phẩm như: Florit tăng 2%, Đồng tăng 10% và Bismut tăng 10%; doanh thu thuần tăng 27%, đạt 6.865 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 27% so với năm 2017.

Về môi trường, Công ty cũng đưa vào vận hành 4 trạm quan trắc nước thải tự động. Tất cả nước thải từ các công trình của Công ty đều được lấy mẫu, phân tích theo thời gian thực và gửi trực tiếp dữ liệu về cơ quan quản lý Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện các sáng kiến phát triển cộng đồng với khoản đóng góp trên 5 tỷ đồng cho các hoạt động về môi trường, kinh tế và xã hội. Các chương trình của Công ty tiếp tục mang lại những kết quả tích cực, góp phần tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân.

Trong năm 2018, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo – công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan đã được bình chọn vào hạng “Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2018” và “Top 100 Doanh nghiệp Sao vàng Đất Việt 2018”.

Tại đại hội, các cổ đông cũng thông qua các văn bản của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và bỏ phiếu miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị mới và thông qua chiến lược phát triển Công ty đến sau năm 2022./.

Huy Hòa