RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/04/2020 02:28 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Đài PT-TH Thái Nguyên

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA  ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN  
(Theo Quyết định số 297/ QĐ - UBND ngày 8/2/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức 
lại bộ máy  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên )


 
I. Ban giám đốc:

1.  Nguyễn Thị Vũ Anh

- Giám đốc;

- Bí thư Đảng ủy.

2. Nguyễn Nam Hải

- Phó Giám đốc nội dung;
- Phó bí thư Đảng ủy;
- Thư ký Liên chi Hội Nhà báo PTTH; Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên.
3. Lê Hữu Nhân
- Phó Giám đốc kỹ thuật
- Chủ tịch công đoàn.


II. Các phòng chuyên môn
 
14 phòng
1. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Lê Huy Hòa
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Hiền
- Phó Trưởng phòng : Nguyễn Hữu Thanh

2. Phòng Phát thanh

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng
- Phó Trưởng phòng: Vương Tiểu Bình
- Phó Trưởng phòng: Hà Thế Thắng
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Nhung

3. Phòng Biên tập

- Trưởng phòng: Nông Thị Thu Thủy
- Phó Trưởng phòng: Bùi Quý Anh
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Anh

4. Phòng Tiếng Dân tộc

- Trưởng phòng: Nông Văn Hoan
- Phó Trưởng phòng: Triệu Thị Minh Tâm 
- Phó Trưởng phòng: Lê Công Tuấn

5. Phòng Thông tin
điện tử

- Trưởng phòng: Dương Văn Thế
- Phó Trưởng phòng : Nguyễn Ngọc Quang
- Phó Trưởng phòng: Trương Văn Giang

6. Phòng Văn nghệ
- Giải trí

- Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Trung
- Phó Trưởng phòng: Chu Thị Ngọc Linh
- Phó Trưởng phòng: Trần Thùy Anh

7. Phòng Kỹ thuật
và Công Nghệ

- Trưởng phòng: Trần Văn Xuân
- Phó Trưởng phòng: Vi Minh Thủy 
- Phó Trưởng phòng: Dương Quang Huy 
- Phó Trưởng phòng: Đỗ Hà

8. Phòng Dịch vụ
và  Quảng cáo

- Trưởng phòng :
- Phó Trưởng phòng phụ trách: Bùi Đình Thế
- Phó Trưởng phòng: Đàm Thu Huyền
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Cường

9. Phòng Tổ chức
- Hành chính

- Trưởng phòng: 
- Phó Trưởng phòng: Hà Thị Kim Thu
- Phó Trưởng Phòng: Đào Duy Hưng
- Phó Trưởng Phòng: Tạ Duy Hưng

10. Phòng Sản xuất phim
và Tổ chức sự kiện

- Trưởng phòng: Đặng Tiến Sơn
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tố Việt Hương
- Phó Trưởng phòng: Trần Giáng Sinh
- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Tuyết Minh

11. Phòng Thông tin
đối ngoại

- Trưởng phòng: Phan Lê Tùng
- Phó Trưởng phòng: Đào Thị Cẩm Tú
- Phó Trưởng phòng: Phan Đăng Thái

12. Phòng Bạn nghe Đài và xem Truyền hình

- Trưởng phòng: Nông Văn Đồng
- Phó Trưởng phòng: Lý Thị Quỳnh Việt
- Phó Trưởng phòng: Phạm Xuân Tú

13. Phòng Quản lý tư liệu và Phương tiện tác nghiệp

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thiện
- Phó Trưởng phòng: Lê Sỹ Hoàn
- Phó Trưởng phòng: Lưu Minh Đức

 14. Phòng Kế hoạch
- Tài chinh

- Trưởng phòng: Nông Văn An
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai
- Phó Trưởng phòng: Lê Kim Đức