RSS Youtube Facebook

Thứ năm 06/08/2020 08:18 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

23:06 | 01/07/2020

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đặc biệt ở cấp xã và thôn, xóm giữ vị trí quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mỗi hộ gia đình và người dân; góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chính vì vậy, trong công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở luôn được chú trọng thực hiện.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã Dương Thành, huyện Phú Bình lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công vào cuối tháng 5/2020, cấp ủy Chi bộ xóm Trung Thành đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp chi bộ, triển khai Nghị quyết Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là tập trung sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Tạ Bích Thu, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Trung Thành cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch, đề nghị hỗ trợ chúng tôi xây một nhà văn hóa đủ chuẩn ở khuôn viên này, thứ hai là đề nghị hỗ trợ xây dựng những tuyến mương”.

chu trong kien toan nang cao chat luong doi ngu can bo o co so da ps
Cấp ủy Chi bộ xóm Trung Thành tổ chức cuộc họp chi bộ, triển khai Nghị quyết Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Xác định công tác cán bộ, đặc biệt là ở cơ sở hết sức quan trọng, nên Đảng bộ huyện Phú Bình đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung này trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với việc thực hiện đồng bộ công tác nhân sự, từ khâu lựa chọn, giới thiệu đến lấy ý kiến, đánh giá và tiến hành bầu cử… Đến nay, đội ngũ cán bộ được kiện toàn trong toàn Đảng bộ huyện cơ bản đảm bảo các điều kiện, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, bước đầu thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng xóm, Trưởng xóm là Đảng viên đạt hiệu quả tích cực. Ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành khẳng định: “Mô hình Bí thư đồng thời là Trưởng xóm đến nay có 5 xóm và thực hiện có hiệu quả. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch năm 2016, chuyên đề về “Công tác phát triển đảng viên mới giai đoạn 2016-2020” tập trung vào lực lượng Trưởng xóm, Công an viên và Trưởng các ngành ở xóm, từ đó tỷ lệ Trưởng xóm là đảng viên được nâng lên”. Cũng trao đổi về vấn đề này Ông Dương Văn Hưng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phú Bình cho biết: “Bí thư đồng thời là Trưởng xóm đã được thực hiện, đảng viên là Trưởng xóm thì đã sắp xếp được 63% tổng số chi bộ, chúng tôi cũng đang sắp xếp lại vị trí, chức danh”.

chu trong kien toan nang cao chat luong doi ngu can bo o co so da ps
Mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng xóm, Trưởng xóm là Đảng viên đạt hiệu quả tích cực.

Theo thống kê đến 23/6, toàn tỉnh đã có 491/608 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành xong Đại hội, đạt tỷ lệ trên 80% tổng số cơ sở Đảng. Về cơ bản các Đại hội đều diễn ra đúng quy định, đạt chất lượng, đặc biệt đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ ở cơ sở đảm bảo các yêu cầu. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song đội ngũ này đều xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Bà Nguyễn Thị Khanh, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Nam Thái, xã Tân Cương cho biết: “Được chi bộ tín nhiệm và bầu làm Phó bí thư chi bộ, tôi cảm thấy đó là động lực và luôn lấy tấm gương, đạo đức Bác Hồ để học tập”. Ông Vi Văn Thái, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Làng Ngòi, xã Động Đạt, Phú Lương cho biết thêm: “Phải phát huy tính dân chủ, đặc biệt là quần chúng nhân dân, sau mỗi đợt vận động đều phải công khai minh bạch”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đảng ta cũng đã nhấn mạnh: Công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính vì vậy việc quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, góp phần thực hiện thành công công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Minh Thúy