RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 16:30 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Cho ý kiến vào các Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

17:21 | 02/06/2020

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

cho y kien vao cac de an nhan su dai hoi dang bo tinh thai nguyen lan thu xx
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo 6 Đề án nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đề án nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Bí thư Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đề án nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến nhiệm kỳ 2020 - 2025 (giảm 5% theo đúng quy định của Trung ương), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến 51 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 đồng chí.

Sau khi nghe dự thảo các đề án, nhất là về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, uy tín, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp vào từng nội dung cụ thể của các Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, tập trung vào cơ cấu khối sở, ngành, các đảng bộ trực thuộc đảm bảo tính hợp lý. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo các Đề án do Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban Nhân sự Đại hội và tinh thần nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến của các đồng chí đại biểu tại hội nghị. Các ý kiến tham gia cơ bản thống nhất với dự thảo các đề án trình tại hội nghị; khẳng định nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát triển trước tình hình mới. Hội nghị cũng nhất trí, tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đảm nhận các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực của Tiểu ban Nhân sự Đại hội) tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện và ban hành các đề án nhân sự Đại hội, làm cơ sở thực hiện các quy trình nhân sự tiếp theo./.

Thu Hiền