RSS Youtube Facebook

Thứ năm 04/06/2020 00:08 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Cho ý kiến vào Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

19:30 | 07/02/2017

Ngày 7/2, Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương về việc cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.  

cho y kien vao bao cao tong ket doi moi phuong thuc lanh dao cua dang
Toàn cảnh Hội nghị.

Những năm qua, việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Huyện ủy Phú Lương được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; các Chi, Đảng bộ cơ sở…

Hiện nay tổng số cán bộ công chức viên chức và người lao động của huyện trên 2.300 người, trong đó biên chế công chức và biên chế sự nghiệp trên 1.800 người, hợp đồng khác là 398 người. Cấp xã hiện có 344 biên chế, số người hoạt động không chuyên trách trên 1.500 người, tăng 574 người so với năm 2011, số người hưởng phụ cấp từ ngân sách cấp xã, thôn, xóm là trên 2.750 người tăng 289 người so với năm 2011. Theo lộ trình đến năm 2020 Đảng bộ huyện sẽ tinh giản 112 cán bộ công chức. Về bộ máy tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy, Đến nay toàn Đảng bộ huyện có 63 tổ chức cơ sở Đảng với trên 6000 đảng viên…

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Huyện ủy Phú Lương. Đồng chí cũng đã trao đổi làm rõ một số nội dung quan trọng để bổ sung và cho ý kiến vào Báo cáo Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của huyện Phú Lương.

* Cùng ngày, Thị ủy Phổ Yên cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị.

cho y kien vao bao cao tong ket doi moi phuong thuc lanh dao cua dang
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá các nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thị xã Phổ Yên về việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức thành viên nói riêng; thực trạng biên chế, cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; kết quả tinh giảm biên chế của các cơ quan cấp thị xã và cấp xã...

Theo đó, thời gian qua Đảng bộ Thị xã Phổ Yên đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị, cụ thể hóa thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy cao vai trò quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế như: một số tổ chức cơ sở đảng còn buông lỏng sự lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực còn yếu; tồn tại tình trạng một số cán bộ chưa chấp hành nghiêm túc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thiếu gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như hạn chế và một số khó khăn, vướng mắc, nội dung không phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai, Đảng bộ Thị xã Phổ Yên đã đề xuất, kiến nghị 11 nội dung với tỉnh và Trung ương như: đề nghị Trung ương có chủ trương khảo sát, xác định vị trí việc làm, đảm bảo biên chế cho hoạt động của cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có quy định về việc thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đề nghị Tỉnh ủy nghiên cứu cho thực hiện thí điểm mô hình xây dựng bộ máy chính trị tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện…

* Cũng trong ngày 7/2, Đảng bộ huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

cho y kien vao bao cao tong ket doi moi phuong thuc lanh dao cua dang
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm qua, Đảng bộ huyện Đại Từ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được các cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị - xã hội, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cơ sở đến năm 2020.

Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ cấp xã nói riêng đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm. Phương thức chỉ đạo và phong cách làm việc có sự chuyển hướng sát cơ sở, giải quyết công việc tại cơ sở, giảm bớt giấy tờ và bước đầu khắc phục được tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân.. Gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém với xây dựng củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Hoài Thanh tổng hợp.