RSS Youtube Facebook

Thứ hai 18/02/2019 13:59 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Chi cục dân số Thái Nguyên cung cấp thông tin về công tác dân số

15:10 | 05/07/2018

Ngày 5/7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế Thái Nguyên tổ chức cung cấp thông tin về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nhân Ngày Dân số 11/7 năm 2018 cho các cơ quan truyền thông trên địa bàn.

cung ca p thong tin ve cong ta c dan so trong ti nh hi nh mo i
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trương Hiếu

Nghị quyết số 21 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã chỉ rõ công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân…hướng tới mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội; duy trì mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên…tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng và nâng cao chất lượng dân số để đến năm 2030 sẽ duy trì vững chắc mức sinh thay thế; tỷ lệ khám sức khỏe trước hôn nhân đạt 90% và tỷ lệ tầm soát bệnh tật bẩm sinh trước sinh đạt 70%...

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Đảng, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 74 với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện; UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1542 để thực hiện Nghị quyết 21 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch 74 của Tỉnh ủy với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phân công cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn...Tạo cơ sở cho các đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở đó, những tháng đầu năm 2018, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đã được triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được triển khai tốt…chất lượng dân số đã từng bước được nâng cao.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về chủ đề Ngày Dân số năm 2018 - “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững” và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền theo chủ đề hướng tới kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7./.

Hoài Thu

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018