RSS Youtube Facebook

Thứ ba 31/03/2020 09:11 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên thông tin về công tác dân số

17:25 | 13/12/2019

Ngày 13/12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cung cấp  thông tin về công tác dân số, phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2019. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nội dung quan trọng của Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 11 vừa qua. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu quan trọng nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được cung cấp các thông tin liên quan đến thực hiện đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; việc tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên; Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020.

Hội nghị cũng phát động thực hiện Tháng hành động Quốc gia về dân số tháng 12 năm 2019; qua đó, tăng cường sự tham gia đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam, chú trọng thực hiện nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới./.

Phương Thảo