RSS Youtube Facebook

Thứ tư 27/05/2020 02:23 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Các đơn vị cơ bản chấp hành đúng dự toán ngân sách năm 2018

08:38 | 05/06/2019

Chiều 4-5, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị Quyết toán ngân sách và Tổng kết công tác tài chính năm 2018 khối quân khu, quân chủng, Bộ tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, BTL Thủ đô Hà Nội.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thủ trưởng các cơ quan BQP; thủ trưởng (chủ tài khoản) và cán bộ tài chính các đơn vị quyết toán; Thủ trưởng và cán bộ cơ quan Cục Tài chính, BQP.

cac don vi co ban chap hanh dung du toan ngan sach nam 2018
Thượng tướng Trần Đơn chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở kết quả, số liệu thẩm định của các đơn vị, Cục Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định Quyết toán ngân sách năm 2018 đối với 12 đơn vị. Theo đó, các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết và quyết định về Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công khai, dân chủ, minh bạch. Trong năm 2018, các đơn vị đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất như: Chế độ về văn hóa tinh thần, tiêu chuẩn vật chất hậu cần, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm kinh phí cho huấn luyện, diễn tập, kinh phí nghiệp vụ các ngành, kinh phí bảo đảm kỹ thuật, mua sắm vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng thao trường, bãi tập, phòng chống thiên tai lụt bão, rà phá bom mìn vật nổ, phòng chống thảm họa, môi trường...

Các đơn vị thực hiện cho ngân sách cơ bản chấp hành đúng dự toán và mục lục ngân sách BQP giao. Các khoản chi ngân sách đều có chứng từ, hóa đơn mua hàng, cơ bản bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp và được lưu trữ đầy đủ. Việc kiểm soát chi ngân sách của các đơn vị đã dần đi vào nền nếp, thực hiện kiểm soát chi cả trước, trong và sau khi chi tiêu; cơ bản thực hiện đúng quy định của Nhà nước và BQP trong chi tiêu mua sắm trang bị, vật tư hàng hóa; các khoản chi mua sắm có giá trị lớn đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 và các nghị định, thông tư của Chính phủ, BQP, Bộ Tài chính về đấu thầu.../.

Theo Văn Bằng/QĐND