RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 23:23 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Các Ban thuộc HĐND tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2019

23:29 | 19/01/2019

Ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của các Ban HĐND tỉnh. 

cac ban thuoc hdnd tinh thai nguyen trien khai nhiem vu nam 2019
Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, các Ban của HĐND tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban, chủ động xây dựng chương trình giám sát, kế hoạch công tác cụ thể, khoa học và tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Các cuộc khảo sát, giám sát được chú trọng nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Nhiều đề xuất, kiến nghị của cac Ban được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết; chất lượng thẩm tra các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ngày càng được nâng cao, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn trong các kỳ họp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các Ban HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng đã xây dựng chương trình công tác của từng Ban trong năm 2019 với nội dung, thời gian cụ thể, phấn đấu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về những khó khăn, hạn chế trong năm 2018 và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào chương trình công tác của từng Ban trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: năm 2018, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, chất lượng, thông qua các hoạt động giám sát, giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp, giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Kết quả ấy là có sự đóng góp rất lớn của các Ban HĐND tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả trong năm 2018, đồng chí đề nghị, năm 2019 các Ban tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, thực hiện tốt các chương trình công tác, góp phần nâng cao vị thế của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Thu Hiền