RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 14/08/2020 21:26 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Binh chủng Hóa học sơ kết Cuộc vận động 50

11:19 | 11/12/2019

Sáng 11-12, Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học tổ chức sơ kết Cuộc vận động Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông (CVĐ 50) giai đoạn 2015-2019.

binh chung hoa hoc so ket cuoc van dong 50
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo sơ kết đánh giá, Phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 được cấp ủy, người chỉ huy và Ban chỉ đạo 50 các cấp trong toàn Binh chủng Hóa học quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn binh chủng. Hầu hết cấp ủy đảng từ cấp trực thuộc Đảng ủy Binh chủng đều có nghị quyết lãnh đạo thực hiện CVĐ 50 với các chỉ tiêu, biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong đơn vị. Kết quả thực hiện nghị quyết đều được kiểm điểm, đánh giá đầy đủ.

Việc tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu CVĐ được lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ và đạt kết quả thiết thực; đẩy mạnh các hoạt động thi đua thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu CVĐ 50. Các đơn vị, các ngành trong toàn binh chủng đã thực hiện có hiệu quả nội dung quản lý tốt VKTBKT ở từng cấp. Thường xuyên rà soát, thống kê, hợp lý hóa hệ thống sổ sách mẫu biểu quản lý của từng ngành để tránh chồng chéo, thiếu sót trong đăng ký thống kê. Hiện nay, 100% số VKTBKT của Binh chủng Hóa học được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ cả số lượng, chất lượng; sắp xếp đúng quy định, sổ sách đăng ký thống kê đầy đủ theo hướng dẫn; số liệu tổng kiểm kê hằng năm được cập nhật đầy đủ, tỉ mỉ, chính xác. Công tác điều chuyển, tiếp nhận, cấp phát VKTBKT được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kịp thời cho các đơn vị trực thuộc và toàn quân. Ngành kỹ thuật đã phối hợp với các ngành chỉ đạo các kho khí tài điều chuyển, tiếp nhận, cấp phát hơn 1.800 tấn VKTBKT; thanh xử lý 262 tấn đạn dược cấp 5, 450 tấn VKTB hóa học, bảo đảm cho huấn luyện, SSCĐ...

binh chung hoa hoc so ket cuoc van dong 50
Các đại biểu thăm quan mô hình, sản phẩm VKTBKT.

Thực hiện công tác khai thác VKTBKT tốt-bền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động lập kế hoạch tổ chức huấn luyện bồi dưỡng trình độ khai thác, sử dụng VKTBKT cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật; trong đó chú trọng khai thác các loại trang bị hóa học mới. Công tác khai thác VKTBKT được tiến hành có nền nếp, có sự phối hợp chặt chẽ, tập trung bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho VKTBKT trực SSCĐ, bảo đảm an toàn cho các sự kiện, ngày lễ, tết của đất nước, quân đội và các cuộc diễn tập, huấn luyện. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm đầu tư củng cố, nâng cấp các cơ sở hậu cần-kỹ thuật, gắn 4 mục tiêu CVĐ 50 với các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD và tổ chức kiểm tra hằng năm. Trong 5 năm qua, binh chủng đã thực hiện vượt chỉ tiêu km an toàn các năm; các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa đều đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm; công tác sửa chữa, sản xuất VKTB các năm đều đạt 100% kế hoạch... Duy trì và giám sát chặt chẽ các tiêu chuẩn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm trong việc khai thác trang bị sản xuất, sửa chữa bảo đảm trang bị. BCĐ 50 binh chủng đã chỉ đạo thống nhất việc duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm chế độ “ngày kỹ thuật”, “giờ kỹ thuật” với nhiều đổi mới về quy mô, hình thức.

Bảo đảm an toàn là mục tiêu lớn nhất của CVĐ, chi phối trực tiếp đến các mục tiêu khác, có ý nghĩa quyết định đến thành tích chung của mỗi đơn vị nên được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Công tác bảo đảm an toàn trong quản lý khai thác VKTBKT, bảo đảm an toàn thông tin và bảo đảm an toàn giao thông được Ban chỉ đạo 50 binh chủng quan tâm, chú trọng tập trung làm tốt công tác giáo dục cho mọi quân nhân chấp hành nghiêm các quy tắc, quy định, chế độ bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT; tích cực đầu tư, củng cố các cơ sở bảo đảm kỹ thuật; thường xuyên ban hành kế hoạch, hướng dẫn về các biện pháp thực hiện an toàn giao thông... Nhờ đó, trong giai đoạn 2015-2019, toàn binh chủng không có vụ việc mất an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT, không có vụ việc mất an toàn thông tin và giảm thiểu, hạn chế số vụ vi phạm an toàn giao thông.../.

Theo Minh Mạnh/QĐND