RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 14/08/2020 06:21 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

00:22 | 10/07/2020

Trong phiên làm việc cuối cùng, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường, tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua 21 dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp lần này, trong đó có 5 nghị quyết về công tác cán bộ.

be mac ky hop thu 11 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Qua nghe dự thảo nghị quyết cho thấy, cơ quan soạn thảo đã kịp thời tiếp thu các ý kiến mà đại biểu đóng góp, trao đổi trong các phiên thảo luận, giải trình diễn ra trước đó; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Trên cơ sở thống nhất cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nội dung được đề cập. Đây đều là những nghị quyết có vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, đồng thời là định hướng quan trọng để các ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.

be mac ky hop thu 11 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan; đồng thời, ghi nhận và hoan nghênh các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung, góp phần vào thành công của kỳ họp. Trên cơ sở các nghị quyết được ban hành tại kỳ họp này, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: “Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc triển khai, rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 trên cơ sở nguồn lực và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vũng trong giai đoạn tới. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Trong đó, quan tâm sâu sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh”.

Sau 2 ngày làm việc tích cực với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

Trần Trang - Anh Tuấn