RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 08/08/2020 13:19 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Phú Lương

13:33 | 10/09/2019

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức chương trình giám sát, khảo sát công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Phú Lương. 

ban van hoa xa hoi hdnd tinh khao sat tai huyen phu luong
Toàn cảnh hội nghị

Toàn huyện Phú Lương hiện có 14/15 xã, thị trấn có nhà văn hóa, trong đó 14/14 nhà văn hóa – thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của nông thôn mới. Trong thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp trong thực hiện đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống văn hóa thể thao các cấp, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao của địa phương; tham mưu bố trí nguồn ngân sách huyện, xã đảm bảo cân đối, kết hợp với nguồn vốn của tỉnh, Trung ương để đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế - văn hóa.

Đối với các di tích lịch sử, trên địa bàn huyện có 04 di tích cấp Quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh, 05 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cùng gần 100 di tích, điểm di tích chưa được xếp hạng. UBND huyện đã thành lập Ban Quản lý và điều hành hoạt động của 2 di tích, còn lại phân cấp cho các xã, thị trấn quản lý.

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, huyện Phú Lương đã trao đổi một số tồn tại liên quan tới công tác quản lý: thực tế khai thác thiết chế văn hóa, nhất là thiết chế văn hóa cấp xóm còn hạn chế; cơ sở vật chất chưa đảm bảo, xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; công tác chăm sóc, tu bổ, tôn tạo các điểm di tích trên địa bàn còn hạn chế…Địa phương cũng đề xuất với đoàn công tác về cơ chế chính sách hỗ trợ các xóm chưa có nhà văn hóa, khu thể thao; cơ chế phân cấp quản lý đối với các di tích lịch sử trên địa bàn...Các đề xuất, kiến nghị của địa phương đã được Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, để làm cơ sở đánh giá thực tế công tác quản lý thiết chế văn hóa – thể thao và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh./.

Quỳnh Hoa