RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 22:39 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Bà Trương Thị Mai: Khánh Hòa cần tập trung phát triển ngành du lịch

08:30 | 16/04/2019

Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần tập trung lãnh đạo phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sáng 15/4, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Cùng đi có ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo của Hội đồng lý luận Trung ương.

ba truong thi mai khanh hoa can tap trung phat trien nganh du lich
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dưng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành các chương trình hành động thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Giai đoạn 2016-2020, kinh tế của địa phương tiếp tục tăng trưởng, tốc độ ước đạt bình quân 7,5-8%/năm, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 70 triệu đồng/ năm.

Tuy vậy, thu hút đầu tư của tỉnh còn hạn chế, các dự án cụm công nghiệp triển khai chậm. Việc huy động các nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, dẫn đến một số công trình quan trọng quy mô lớn chưa thể triển khai thực hiện.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch, dịch vụ, công nghiệp còn yếu. Ảnh hưởng của bão số 12 cuối năm 2017 gây thiệt hại nặng nề nên cần phải có thời gian để khôi phục được tốc độ tăng trưởng.

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai cho rằng, Khánh Hòa đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ- du lịch, công nghiệp- xây dựng và giảm tỷ trọng nông- lâm nghiệp- thủy sản; triển khai đồng bộ các giải pháp đưa du lịch thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh, phát triển tổng hợp kinh tế biển nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng của tỉnh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Coi trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII về xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến. Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần tập trung lãnh đạo phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế biển.

Theo bà Trương Thị Mai, kinh tế phải phát triển song song với xã hội, sự đồng bộ giữa kinh tế với xã hội. Quy hoạch, liên kết phát triển, chính sách đất đai, cần quan tâm để giải quyết sự phân hóa giàu nghèo. Là địa phương thu ngân sách trong top đầu nhưng vẫn còn 2 huyện 30A, tỷ lệ người nghèo là một vấn đề thách thức rất lớn đối với Khánh Hòa. Làm sao thông qua phân phối lại, phân bổ ngân sách để giải quyết sự phân hóa này; Tập trung mạnh mẽ hơn cho huyện, vùng vùng khó khăn, phải đi theo hướng đa chiều.

Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII./.

Theo Thái Bình/VOV-Miền Trung